Utnyttja ROT-avdrag vid VVS-arbeten

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion i vissa fall.

När du som kund anlitar JW Rör för tjänster inom VVS kan du göra avdrag för upp till 30 % av arbetskostnaden, om du uppfyller Skatteverkets krav.

Läs mer på om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida