JW rör AB | Miljö- och kvalitetsarbete

Miljö

JW Rör skall sträva efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Vårt aktiva miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar i företagets miljöanpassning. I den mån det är möjligt ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv skall vi första hand föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.

Vi skall öka återvinningsgraden av avfall och säkerställa att hantering och transporter av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

JW Rör skall vidare följa de lagar, förordningar och övriga bestämmelser som finns beträffande miljön. Vi skall sträva efter att uppfylla de myndighetsmål som finns och inom prioriterade områden även överträffa dessa.

Kvalitet

JW Rör skall genom kunskap och engagemang samt kontinuerlig utveckling säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders krav. Vi skall överträffa branschens krav och kontinuerligt arbeta för ständig förbättring genom utveckling, utbildning och engagemang.

Vi skall integrera kvalitetsarbetet i all verksamhet och därigenom skapa ett ökat kundvärde till en lägre kostnad. Vi skall vara effektiva och upprätthålla en god och professionell relation med kunder och leverantörer.

Vi skall för att säkerställa att vi levererar tjänster och produkter som uppfyller våra uppsatta krav på kvalitet genomföra kontinuerliga och relevanta mätningar.