Rörmokare & VVS-installatör för bostadsrättsföreningar

JW Rör utför installationer, servicearbeten och reparationer av det mesta inom VVS. Vi är auktoriserade av branschorganisationen Säker Vatten och förtroendepartner till Länsförsäkringar, vilket innebär en trygghet för våra kunder. Vi har lång erfarenhet av arbeten mot bostadsrättsföreningar där det ställs höga krav på hållbara lösningar och noggranna installationer.

Besiktning och rådgivning för föreningen

JW Rör erbjuder bostadsrättsföreningar rådgivning och besiktning av föreningens fastigheter, i syfte att förebygga eventuella vattenskador.

Vi utför även besiktningar efter renoveringar utförda av bostadsrättsinnehavaren för att säkerställa att renoveringen utförts fackmannamässigt och enligt gällande branschregler.

JW Rör kan också se över föreningens stadgar så att ansvarsfördelningen är tydlig rörande vem som skall stå för underhåll av VVS-installationer samt vilka krav som bör ställas på VVS-företag som skall anlitas.

Energieffektivisering för bostadsrättsföreningar

JW Rör hjälper bostadsrättsföreningar som vill minska sin energikostnad och miljöpåverkan från sin energianvändning. Genom att effektivisera energianvändningen finns det inte sällan möjlighet för bostadsrättsföreningen att minska kostnaderna.