JW Rör AB är auktoriserade av Säker Vatten, vilket innebär en stor trygghet för dig som kund då du anlitar oss. Vi utför alltid installationer i enlighet med de branschregler som fastställts av Säker Vatten och arbetet utförs av certifierade och välutbildade montörer.

Säker Vatteninstallation

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren. Branschreglerna är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Certifikat och utbildningsbevis

Auktoriserade VVS-företag ska utbilda sina montörer, arbetsledare och lärlingar i branschreglerna. Personer som blivit godkända på kursen och uppfyller kraven på grundutbildning eller dokumenterad yrkeserfarenhet och är anställda på ett auktoriserat företag får en branschlegitimation.

För VVS-montörer ställs det även krav på att de innehar ett certifikat eller utbildningsbevis som styrker att de är yrkesmän. Syftet med utbildningen är att höja kunskapen och medvetenheten om riskfaktorer vid installationer. Målet är att förebygga vattenskador, spridning av legionella, brännskador och förgiftning.

Läs mer på www.sakervatten.se